All posts tagged Marek Piaček

7 Posts
Jozef Chabroň (Der Sohn), Martin Ondriska (Das Pferd)

Kráľ duchov, Štós v Bratislave 16. 11. o 20 h

Dychový orchester Štós vystúpi v sobotu 16. 11. 2013 o 20:00 v A4 – nultom priesore!

prvyraz

Opera Kráľ duchov sa po štyroch rokoch vracia na pôdu A4. Vtedy to bola elektronická opera, v ktorej účinkoval výkvet bratislavskej elektronickej scény a predstavenie sa uskutočnilo v rámci festivalu Melos-Étos (opera Kráľ duchov vznikla na objednávku festivalu). Po niekoľkých rokoch sa opera vracia v novej podobe – elektroniku nahradil Dychový orchester Štós, živí hudobníci z malého banského mestečka na východnom Slovensku. Premiéru v tejto vynovenej podobe mala pred rokom na festivale Rozmanitosť v Košiciach a dosiaľ sa dočkala dvoch repríz v Žiline, jedna sa uskutočnila v decembri minulého roku, druhá v rámci festivalu KioSK toto leto. Okrem Bratislavy sa môžu diváci tešiť tento rok ešte na uvedenie v Košiciach 8. 12. 2013.

Projekt vznikol v koprodukcii kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a projektu SPOTs / Košice 2013, n. o., s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Viac o aktuálnom uvedení v Bratislave:
http://www.a4.sk/program/2013-11-16-20-00

ticket20131116

Vstupné:
5€ / 3.5€

Rezervácie vstupeniek:
http://www.a4.sk/rezervacie-vstupeniek?destination=node/3201

Autori a účinkujúci

Námet – Marek Piaček, Stano Beňačka
Hudba – Marek Piaček z použitím skladieb z repertoáru Dychového orchestra Štós
Libreto – Marek Piaček, Martin Ondriska, Stano Beňačka, Marold Langer-Philippsen
s využitím diel Johanna Wolfganga Goetheho, Josepha Haydna, skupiny Rammstein a Kráľa popu
Dramaturg – Martin Ondriska
Réžia – Marold Langer-Philippsen
Produkcia – Martin Krištof, Ivana Rumanová
Režia filmových klipov – Peter Važan
Autorka maľby – Katarína Kerekesová
Svetlá a zvuk – Daniel Kozlík, Dušan Dobiaš
Rakvička – Milan Vyskočányi
Fotograf postáv – Viktor Szemzö
Editor fotografií – Peter Važan, Juraj Koreň
Námet a realizácia komiksov – Peter Važan
Preklady – Gabriel Müller, Marold Langer-Philippsen

Motto

Kto to cvála nocou temným lesom s pokladom v náručí? Čo sú to za sily útočiace na nevinnú dušu dieťaťa? Spoločenstvo nadšených hudobníkov z baníckeho kráľovského mesta uprostred lesov v údolí Bodvy sa stretáva v krutom zápase s ponurým pseudoromantizmom. V ich odhodlaní im pomáha skupina nájomných profesionálov. Spolu odolávajú aj tým najúlisnejším nástrahám Kráľa duchov a jeho banditov. Sychravosť, halucinácie, hmla, choroba, človek v ohrození, skladatelia bez hraníc – to všetko v nás vzbudzuje úzkosť. Je to však len klam – ako všetko okolo nás. Napriek tomu, že príbeh má viacero koncov, tvorcovia opery vám ponúkajú jeden. Uzdravme dieťa, uzdravíme svet!

Autori o opere

Autori vytvorili hodinovú operu vo viacerých obrazoch. V opere účinkujú dvaja sólisti-speváci, dychový orchester, spevokol a rôzni hostia. V rámci opery sú použité aj vizuálne zložky – krátke filmy a VJ-ské sety.

Téma človeka zápasiaceho o svoje dieťa nepochádza len zo severskej mytológie. Pomsta žiarlivého boha (bohyne), ktorý(á) si uzurpuje právo na dieťa, je prítomná v mnohých mytológiách (pozri Mircea Eliadeho).

Historka tvrdí, že Johan Wolfgang Goethe jedného večera išiel z návštevy svojho priateľa  a cestou uvidel osobu, ktorá niesla v náručí temný balík raždia. Až na druhý deň sa Goethe dozvedel, že to bol miestny sedliak, ktorý niesol v náručí svojho na smrť chorého synčeka. Tento zážitok pretavil Goethe do básne Erlkönig.

V každom prípade – sychravosť, cval koňa, halucinácie, prítomnosť smrti ako subjektu, rozhovor otca so synom, rozhovor synčeka so smrťou – to všetko vzbudzuje ešte dnes úzkosť aj v najotrlejšom poslucháčovi. Silná dráma vo veršoch inšpirovala mnohých skladateľov, spisovateľov či maliarov. Temnota lesa, hmla, vietor, choroba, rýchlosť pohybu, láska otca, úlisnosť kráľa duchov nie sú jedinými záchytnými bodmi opery. Inšpiráciou je aj súčasný pohľad na strach z chorôb, z neschopnosti komunikovať, z úzkostí, či nemožnosti vnímať človeka.

Obsah opery

Erlkínek, Štós / Kráľ duchov, Štós

1. En de Kuchl / V kuchyni
Skupina hrdých hudobníkov z baníckeho kráľovského mesta uprostred lesov prichádza na scénu. Spievajú pieseň v rodnom jazyku – En de Kuchl.

2. Overtüre / Predohra
Skupina nájomných profesionálov stavia kulisy, v ktorých sa odohrá konečný zápas. Prichádza Matka. Začína splietať osudy.

3. Liederabend / Večer piesní
Otec a Syn prichádzajú na scénu. Prostredníctvom Schubertovej piesne nás uvedú do príbehu – otec s chorým synčekom v náručí cválajú nocou pustým, veterným lesom.

4. Vater und Sohn / Otec a Syn
Syn má vidiny, blúzni. Cíti prítomnosť Kráľa duchov. Otec ho upokojuje – synček môj, sú to len chuchvalce hmly.

5. Mutter / Matka
Synček volá po lepšom mieste na svete, po mieste, kde sa dá krajšie žiť, po mieste, v ktorom niet utrpenia. Túži po uzdravení celého sveta. Kráľ duchov súhlasí, láka však chlapca do svojej nádhernej krajiny-nekrajiny, do kráľovstva plného prepychu a pozlátka.

6. Horror / Horor
Kôň pritiahne detskú rakvičku. Chorý chlapec má neprestajne hrôzostrašné halucinácie – počuje úlisné volanie Kráľa duchov. Má strach. Otec sa ho snaží márne upokojiť.

7. Pferd / Kôň
Kôň symbolizuje nezvratnosť osudu, vedie chlapca k rakvičke. Tak ako by ho doviedol aj k vode, keby bol chlapec smädný. Kráľ duchov je však vytrvalý. Ponúka chlapcovi celú svoju ríšu.

8. Du! / Ty!
Ty! Ty si ten, ktorý sa stále pýta! Chlapec kladie otcovi neustále otázky. Otec mlčí.

9. Du liebes Kind! / Milé chlapča!
Kráľ duchov nalieha. Zvyšuje ponuku. Ponúka chlapcovi celú svoju rodinu. Dokonca aj hry so svojimi dcérkami. Môžeš sa hrať, koľko len chceš!

10. Mein Vater! / Otče!
Chlapec vidí rozšantené dcérky Kráľa duchov. Je fascinovaný. Je to prelud alebo realita?  Nešťastný, bezmocný otec sa ho snaží varovať.

11. Pause / Prestávka
Počas prestávky znie poézia lokálneho kraja. Podáva sa občerstvenie hrdým obyvateľom baníckeho kráľovského mesta. Spievajú pieseň o vnútorných problémoch komunity.

12. Erlkönigin / Kráľovná duchov
Otec je v koncoch. Je zmätený. Zisťuje neúprosnú pravdu – podľa severskej mytológie ľudské osudy splieta Kráľovná duchov.

13. Quarantäne / Karanténa
Chlapec je  v kóme. Všetci sú ponížení, zotročení, opustení, zúfalí. Dokonca aj Kráľ duchov. Kto je teda vodca? Videl ho vôbec niekto? Chcú nájisť východisko.

14. Pferd / Kôň
Kôň pripomína, opakuje, pýta sa. Kto to vlastne cvála nocou? Kto je vodca? Kto je obeť? Kto nás to sem nalákal?

15. Hildegard / Hildegarda
Na scénu vstúpi deus ex machina. Silná žena s charizmou prináša vyslobodenie. Rieši problémy a lieči doráňané duše Synčeka, Otca ba i samotného Kráľa duchov.

16. Ende / Záver
Posol privádza na scénu znovuzrodené Dieťa. Na rozdiel od falošných sľubov obaja zvestujú čistú, bezstarostnú radosť z detskej hry, zo sveta, kde sú si ľudia bratmi a sestrami, zvestujú zasľúbené miesto, kde už nie je priestor pre zákernosť, faloš, klam a mam. Je dokonané!

Prvá repríza opery v Žiline!

Kráľ duchov, Štós
súčasná opera
sobota 8. 12. 2012, 19.00

Kto cvála nocou temným lesom s pokladom v náručí? Čo sú to za sily útočiace na nevinnú dušu dieťaťa? Spoločenstvo nadšených hudobníkov z baníckeho kráľovského mesta uprostred lesov sa stretáva v krutom zápase s ponurým pseudoromantizmom. V ich odhodlaní im pomáha skupina nájomných profesionálov. Spolu odolávajú aj tým najúlisnejším nástrahám Kráľa duchov a jeho banditov.

Sychravosť, halucinácie, hmla, choroba, človek v ohrození, skladatelia bez hraníc – to všetko v nás vzbudzuje úzkosť. Je to však len klam – ako všetko okolo nás. Napriek tomu, že príbeh má viacero koncov, tvorcovia opery vám ponúkajú jeden. Uzdravme dieťa, uzdravíme svet!

Opera sa uvádza v rámci:
Karaoke Europe: Očarenie realitou
sympózium / workshop
štvrtok – sobota, 6. – 8. 12. 2012

http://www.stanica.sk/2012/12/04/karaoke-europe-ocarenie-realitou/

Marek Piaček

Marek Piaček

Marek Piaček

Hovoriaci klavír, Bibiana

Marek Piaček, slovenský skladateľ, interpret, pedagóg. Od roku 1984 študoval hru na flaute súkromne u Vladislava Brunnera st., a na konzervatóriu v Bratislave (1986  – 1992) u Dagmar Zsapkovej. Jeho záujem o skladbu ho motivoval k štúdiu kompozície  u Ladislava Burlasa a Ilju Zeljenku, ktorý sa neskôr stal aj jeho pedagógom na VŠMU (1990 – 1995). Doktorandské štúdium kompozície absolvoval symfóniou Nuntium Magnum v roku 1999. Popritom Piaček súkromne študoval elektroakustickú hudbu u Juraja Ďuriša v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu (pod jeho vedením vytvoril skladbu Flauto dolce ’91, ktorá získala prvú cenu na 13. súťaži skladateľov elektroakustickej hudby v Rusollo-Pratella roku 1991). Zúčastnil sa  na viacerých študijných pobytoch i kompozičných seminároch – Boswil vo Švajčiarsku (1990 – 1991), Nottingham Trent University vo Veľkej Británii (1993), študijný pobyt na Akademie für Neue Musik u Bogusława Schaeffera a Marka Choloniewskeho (1996). Jeho skladby odzneli o. i. na festivaloch Varšavská jeseň, Wien Modern, Wiener Festwochen, Melos-Ethos, Evenings of New Music, Musica Danubiana Ljubljana, Bratislavské hudobné slávnosti, Expozice nové hudby Brno, Letní škola Uherské Hradište, New-New Brno, Alternativa Praha a. i.

Pôsobí ako aktívny interpret, performer a improvizátor – od roku 1991 je členom Veni ensemble. Je spoluzakladateľom Malomestského komorného orchestra Požoň Sentimentál (1993) a Vapori del Cuore (1994). Okrem toho aktívne spolupracuje s experimentálnymi  a improvizačnými zoskupeniami Mio-Mio, don@u.com, Voise Over Noise, Skuta & Piacek, Frutti di mare, diriguje improvizačný orchester Musica falsa et ficta. Jeho hudba vyšla zatiaľ na 22 CD nosičoch. Je autorom hudby k filmom Petra Kerekesa (Ladomírske morytáty a legendy, 66 sezón, Ako sa varia dejiny), k animovaným filmom Ivany Šebestovej (Lionardo mio, Štyri), Kataríny Kerekesovej (Kamene, Mimi&Lisa).

Okrem svojej kompozičnej a interpretačnej činnosti pôsobí aj ako pedagóg (prednáša na Katedre mediamatiky na FHV Žilinskej univerzity, vedie workshopy improvizovanej hudby, filmovej a scénickej hudby pre deti a mládež), organizátor a dramaturg podujatí venovaných novej hudbe a ako režisér prenosov koncertov Slovenskej filharmónie.

Marek Piaček

na nábreží Eurovey

V centre jeho skladateľského záujmu stoja multimediálne projekty syntetizujúce hudobný prejav a prvky naivného divadla. Využíva techniku koláže, citácie i alúzie. Na týchto projektoch sa často sám aktívne podieľa – ako multiinštrumentalista i ako vedúci hudobného naštudovania i samotného predvedenia. V poslednom čase spolupracoval s OZ PBlog v Považskej Bystrici – s viacerými súbormi realizoval Strojart pour l’Art v rámci festivalu Považské Strojartne (2011), koncert medzi panelákmi Rozkvet je rozkvet je rozkvet je rozkvet v rámci festivalu Rozkvet (2012). S Dychovým orchestrom Štós spolupracoval už v roku 2011 na projekte Metropolis v rámci  festivalu Kinobus – východná linka 2011. 26. novembra 2012 mala koncertnú premiéru opera 66 sezón, ktorú Marek Piaček napísal spolu s Martinom Ondriskom podľa filmu Petra Kerekesa. V súčasnosti sa pripravuje scénické uvedenie opery pod režisérskym vedením Slávky Daubnerovej. 19. novembra 2013 bude mať premiéru nová melodráma APOLLOOPERA, o bombardovaní bratislavskej rafinérie Apollo, na ktorej pracoval s Martinom Ondriskom, Maroldom Langerom-Philippsenom, Jozefom Chabroňom…

Fotografie – Kráľ duchov 2009

Kráľ duchov, ako ho zachytil Tomáš Prokopčák v novembri 2009, v A4 Bratislava.

Rozhovor o opere Kráľ duchov, Štós

Gabriel Müller, Martin Müller a Marek Piaček v rozhovore o pripravovanej opere Kráľ duchov, Štós, ktorá bude mať premiéru 7. 10. 2012 o 19:00 v Historickej radnici mesta Košice v rámci festivalu Rozmanitosť. Kamera Peter Važan. Rozhovor sa uskutočnil po skúške v nedeľu 16. 9. 2012.

Rozhovor o Dychovom orchestri Štós.

Gabriel Müller, Martin Müller a Marek Piaček v rozhovore o Dychovom orchestri Štós, Petrovi Hartmannovi a i. Rozhovor sa uskutočnil v nedeľu 16. 9. 2012 po skúške opery Kráľ duchov, Štós, ktorá bude mať premiéru 7. 10. 2012 o 19:00 v Historickej radnici mesta Košice v rámci festivalu Rozmanitosť. Kamera Peter Važan.

open