All posts tagged Jozef Chabroň

1 Post
Jozef Chabroň (Der Sohn)

Jozef Chabroň

Jozef Chabroň študoval  zborové dirigovanie u Štefana Sedlického na Konzervatóriu v Žiline, pokračoval na VŠMU u Blanky Juhaňákovej (zborové dirigovanie) a u Ondreja Lenárda (orchestrálne dirigovanie). Od roku 2004 je zbormajstrom detského speváckeho zboru Margarétka pri ZUŠ J. Kresánka v Bratislave a od 2006 asistentom hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru (SFZ) Blanky Juhaňákovej. So SFZ naštudoval Schönbergovu operu Mojžiš a Áron pre Viedenskú štátnu operu v spolupráci so zbormajstrom Norbertom Ballatschom a v sezóne 2010/2011 túto operu naštudoval aj pre Opernhaus Zürich. V sezóne 2005/2006 uviedol s detským speváckym zborom Margarétka muzikál Vlk a červená čiapočka pre Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave a zároveň od tejto sezóny samostatne pripravil so SFZ rad opier a vokálno-inštrumentálnych diel pre Operu SND v Bratislave a pre Slovenskú filharmóniu. Spolupracoval s Trnavským komorným orchestrom, miešaným speváckym zborom Cantus, s dirigentami ako Peter Schreier, Daniel Gatti, Emmanuel Villaume, Paul Mauffray, Christoph von Dohnanyi a iní. V súčasnosti študuje novú melodrámu Marka Piačeka APOLLOOPERA.

open