Peter Važan

Peter Važan, magister geografie, nedoštudovaný učiteľ výtvarnej výchovy a bakalársky absolvent Ateliéru kameramanskej tvorby a fotografie FTF VŠMU.  Pôsobil ako projektový manažér, produkčný medzinárodného filmového festivalu Jeden svet a skončil ako zdravotný klaun (OZ Červený nos). Ako režisér, prípadne editor a kameraman realizuje dokumentárne, edukatívne a propagačné videofilmy pre neziskové organizácie, krátke experimentálne filmy a hudobné videoklipy. Spolupracuje na kultúrnych projektoch mnohých občianskych združení. Pokiaľ si nájde kúsok času, venuje sa výtvarnému umeniu (fotografia, komiks, streetart). Ešte tak mať čas na pokoj v prírode.

Comments are closed.

open