Dychový orchester Štós a Mužský spevokol Štós

V obci Štós aktívne funguje dychový orchester a mužský spevokol. Obidva súbory majú bohatú históriu. Dychový orchester sa zúčastňuje na rôznych podujatiach v obci, v regióne i zahraničí. V obci bol známy aj miešaný spevokol pod vedením dirigenta Petra Hartmanna, ktorý sa zúčastňoval kultúrnych akcií, osláv, cirkevných sviatkov a pod.

Dychový orchester Štós založil v roku 1925 Gustáv Wlaslovits, ktorý bol dirigentom do roku 1945. Od roku 1945 do roku 1965 bol kapelníkom výborný hráč na krídlovku Mikuláš Butkay. V rokoch 1965–1975 orchester viedol Gerhard Roth. Od roku 1976 pôsobil ako kapelník Peter Hartmann, ktorý žiaľ pre chorobu musel začiatkom roka 2008 svoje 32-ročné, veľmi plodné a úspešné vedenie dychového súboru ukončiť. Väčšina bývalých aj súčasných hráčov bola žiakmi a odchovancami Petra Hartmanna. Z radov súboru vyšli niekoľkí vynikajúci muzikanti, ktorí sa uplatnili aj v profesionálnych hudobných telesách. V roku 2011 Peter Hartmann chorobe podľahol.

Dychový súbor má veľmi bohatú históriu a dosiahol značné úspechy na rôznych podujatiach a súťažiach, napríklad na okresných súťažiach dychových hudieb, krajských súťažiach (Bardejovské kúpele, Helcmanovce), i na celoslovenskej prehliadke dychových orchestrov Pádivého Trenčín v roku 1998. Okrem domácich vystúpení má za sebou aj rad vystúpení v zahraničí, reprezentoval Slovensko na stretnutí karpatských Nemcov v Karlsruhe 1995, 1999, 2000, viackrát účinkoval v Maďarskej republike, v Rakúsku (1990), vo Francúzsku (1998) a v Poľsku (2008). V roku 2011 dychový orchester spolupracoval so skladateľom Markom Piačekom na projekte improvizovanej hudby k expresionistickému filmu Metropolis nemeckého režiséra Fritza Langa v rámci festivalu Kinobus – východná linka. Operu Kráľ duchov Štós uviedli v Košiciach (október 2012) a v Žiline (december 2012, júl 2013).

Comments are closed.

open